دفاترشرکت

آدرس دفتر مرکزی

تبریز چهاراه ابوریحان خیابان ابوریحان ساختمان میثاق طبقه 1 واحد 2 و 3

تلفن : 3-34754650 041

فکس :34754653  041